Ansamblul monumental Gloria

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare

Ansamblul monumental "Gloria" se găseşte în oraşul Blaj, judeţul Alba, pe renumita Câmpie a Libertăţii, unde a avut loc istorica adunare naţională din 3/15 mai 1848. Ansamblul a fost realizat de sculptorul Ion Vlasiu (1908-1997).

Ansamblul monumental a fost inaugurat în anul 1977, când s-a aniversat centenarul independenţei de stat a României şi 129 ani de la revoluţia din 1848. Există câteva elemente compoziţionale distincte ce alcătuiesc acest monument: primul element este un monument din piatră, înalt de 18 metri, reprezentând "poarta istoriei". Pe el stă scris: "La 15 mai 1848, pe Câmpia Libertăţii, reprezentanţii poporului român au rostit răspicat dorinţa arzătoare a realizării unităţii naţionale a statului naţional român, visul de aur al unor veacuri de suferinţă şi luptă prin istoricele cuvinte: <<Vrem să ne unim cu ţara>>".

Al doilea element este compus din statuile a trei tinere fete, turnate din bronz şi amplasate în faţa "porţii istoriei". Aceste trei statui reprezintă cele trei mari provincii istorice româneşti: Moldova, Muntenia şi Ardealul.

Un alt element care vine să întregească ansamblul monumental este suita de busturi ale celor mai proeminenţi luptători revoluţionari de la 1848: Nicolae Bălcescu, Avram Iancu, Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, Simion Bărnuţiu, Vasile Alecsandri, George Bariţiu, Eftimie Murgu, Timotei Cipariu, C. A. Rosetti, Andrei Mureşanu, Al. G. Golescu-Negru, Gheorghe Magheru, Ion Heliade Rădulescu, Costache Negri, Cezar Bolliac, Stefan Ludwig Roth, Ion Ionescu de la Brad şi alţii. În total sunt 24 busturi, aliniate pe o alee ce porneşte de la "poarta istoriei".

Bibliografie

  • Tucă, Florian, Ucrain, Constantin - Locuri şi monumente paşoptiste, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1988.