Caşin Popescu

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare
Caşin Popescu
CasinPopescu.jpg
Născut 17 august 1921, Huşi
Ocupaţie inginer, scriitor

Caşin Popescu (născut la Huşi, la 17 august 1921), inginer, scriitor.

Biografie

Caşin Popescu coboară dintr-o veche familie de boieri moldoveni, confirmată în cin de Ştefan Vodă cel Mare. După ce a absolvit renumita Şcoală Politehnică de la Bucureşti (Facultatea de Construcţii), este reţinut la catedra de Hidraulică de însuşi decanul facultăţii, Dionisie Germani, căruia îi va fi asistent din 1943 până în 1947, când profesorul este îndepărtat din şcoală pentru neconformism ideologic. Până în 1951, Caşin Popescu va activa ca liber profesionist (antrepriză, expertize, proiecte). Următorii 30 de ani va fi obligat să se angajeze “la stat”, unde a lucrat exclusiv în proiectare, punându-şi semnătura pe mai multe unicate în lumea construcţiilor. Meritele i-au fost recunoscute chiar şi de administraţia comunistă, conferindu-i-se distincţia de “Specialist de înaltă calificare” de către Forul de Stat al Construcţiilor, Arhitecturii şi Sistematizării.

Lui Caşin Popescu îi datorăm reşedinţa de la Bran a Arhiducesei Ileana; restaurarea Bisericii Scaune din Bucureşti; singura staţie de cercetări a mangnetismului terestru din România; cabina izobară Faraday, amovibilă, destinată studiilor geofizice ale subsolului marin din apele româneşti ale Mării Negre; podul-conductă, în arc răsturnat, de la Vatra Dornei, format din două conducte autoportante; podul de şosea din beton armat de la Sinaia, peste râul Prahova, cu o consolă de capăt curba de 9,50 m, lungime măsurată pe axul consolei, cea mai mare consolă de capăt pentru un pod de şosea din Europa; proiectele pentru complexul industrial de exploatare petrolieră de la Baroda (India), pentru care statul român a furnizat turlele şi tehnologia de extracţie; dar şi introducerea unui factor nou în alegerea conductorilor de energie electrică pe liniile aeriene de medie şi înaltă tensiune; formule noi de calcul pentru calculul rezistenţelor suplimentare la înaintarea în curbe pe liniile de cale ferată forestieră; un procedeu de calcul al perioadei de oscilaţie sub sarcini dinamice; soluţii noi în calculul vibraţiilor plăcilor circulare; calculul distanţei optime între suporţii liniilor aeriene de transport de înaltă şi medie tensiune; calculul elementelor din beton armat ţinând cont de minima rezistenţă la tensiune a betonului (teorie şi tabele de dimensionare), amortizorul hidrodinamic pentru pompe cu piston şi multe alte realizări tehnice şi teoretice.

Caşin Popescu a pus bazele teoretice ale hidrosonicităţii, o ramură a ştiinţei sonicităţii (al cărei părinte este Gogu Constantinescu), şi ale geometriei corpurilor compresibile (denumită de autor geometrie sonică). În geometria sonică, planul şi dreapta cu care operează geometria euclidiană nu pot exista decât ca părţi infinitezimale, în starea de compresibilitate, moleculele fiind diferite între ele. Starea de compresibilitate este exprimată de coeficientul de compresibilitate - stabilit de autor - bpt , unde p reprezinta presiunea şi t temperatura. Geometria euclidiană este geometria corpurilor pentru care coeficientul bpt este egal cu zero. Spaţiul euclidian este un spaţiu comod pentru reprezentări matematice, dar nu corespunde spaţiului fenomenelor naturale. Geometria sonică este geometria spaţiului universal.

În Germania, unde a emigrat de peste treizeci de ani, Caşin Popescu este tot mai preocupat de teoria şi practica recuperării energiei fenomenelor naturale (apă, aer, maree) cu ajutorul turbinelor acţionând prin compresibilitatea fluidelor (denumite de domnia-sa turbine sonice), prezentându-şi ideile la mai multe Congrese internaţionale de Energie Curată, la începutul anilor 90. Turbinele sale sonice încă aşteaptă să fie experimentate. Caşin Popescu s-a remarcat şi prin studiile sale de istorie veche, în care discută probleme ca originea etruscilor, podurile peste Dunărea antică, legenda argonauţilor sau localizarea insulei lui Ahile, Leuce (în Delta Dunării). Este, de asemenea, fondatorul publicaţiei „Zodii în Cumpănă”, pe care a editat-o între 1992 - 2004, la Durbach, Germania.

Opera

  • Podurile peste Istrul din primul mileniu înainte de Hristos (1987)
  • Legenda Argonauţilor (1988)
  • Insula lui Achile, Leuce. Localizare şi precizări istorice (1989, 2000)
  • Decor median (1999)
  • Jocul gâştei (2001)
  • Cine sunt etruscii (2004)
  • Românii un popor născut creştin (2004)

Bibliografie