Index:Membrii Marelui Sfat Naţional Român

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare

Acesta este un tabel cuprinzând membrii Marelui Sfat Naţional Român din Transilvania (1918-1919), cu ocupaţia fiecăruia şi localitatea din care provine.

Nume Ocupaţie Localitate Tip membru
Aciu Alexandru director de bancă Şimleu membru ales
Aflat Constantin econom Bocşa Montană membru ales
Agârbiceanu Ioan publicist Sibiu membru cooptat
Albani Tiron secretar Sibiu membru cooptat
Ardelean Ioan miner Lupeni membru ales
Ardelean Vasile preot Veteş membru ales
Avramescu Vasile avocat Lipova membru ales
Balea Simeon preot Săpânţa membru ales
Banciu Axente profesor Braşov membru ales
Barbu Petru profesor Caransebeş membru ales
Barbul Ilie Carol avocat Satu Mare membru ales
Barbul Nicolae proprietar Mocira membru ales
Bălan Nicolae profesor Sibiu membru ales
Bârsan Zaharia artist Braşov membru cooptat
Bârseanu Andrei preşedintele Asociaţiunii Sibiu membru ales
Bernan Petru mecanic Reşiţa membru ales
Birăescu Alexandru avocat Panciova membru ales
Blaga Iosif director gimnaziu Braşov membru ales
Boeriu Ioan avocat Turda membru ales
Bohăţiel Leo inginer Sibiu membru ales
Boilă Romul avocat Târnăveni membru ales
Bontescu Victor avocat Haţeg membru ales
Borcuţa Avram econom Şicula membru ales
Bornean Cornel secretar consistorial Caransebeş membru cooptat
Boroş Ştefan ţăran Săcele membru cooptat
Borza Alexandru avocat Abrud membru ales
Borzea Nicolae protopop Făgăraş membru ales
Botârlă Toma cizmar Apahida membru ales
Bran Eugen avocat Lechinţa membru ales
Branişte Valeriu publicist Lugoj membru ales
Brătfălean Victor tipograf Braşov membru ales
Brediceanu Caius avocat Lugoj membru ales
Brediceanu Tiberiu director de bancă Braşov membru ales
Broşu Ioan profesor Sibiu membru ales
Buciuman Pavel miner Petroşani membru cooptat
Bucşanu Constantin avocat Sibiu membru ales
Bucur Ioan ţăran Turda membru cooptat
Bucurescu Teodor învăţător Comloşul Mare membru cooptat
Câmpean Ilie protopop Ciugeu-Sân-Micăluş membru cooptat
Cerghizan Vasile preot Coc membru ales
Cheţan Simion avocat Agnita membru ales
Chindriş Vasile avocat Sighet membru ales
Chirtop Zosim avocat Câmpeni membru ales
Chirvai Vasile profesor Oradea membru ales
Chiş Iuliu avocat Marghita membru ales
Cicio Pop Ştefan avocat Arad membru ales
Ciora Toma miner Roşia Montană membru ales
Ciordaş Ioan avocat Beiuş membru ales
Ciorogariu Romul R. vicar Oradea membru al episcopatului
Ciser Iosif miner Petroşani membru ales
Ciura Alexandru profesor Blaj membru cooptat
Coca Alexandru avocat Sasca membru ales
Comşa Dumitru profesor Sibiu membru cooptat
Comşa Nicolae medic Sălişte membru ales
Coşma Parteniu director Sibiu membru cooptat
Comşa Valer preot Copăcel membru ales
Comşa Xenofon Marcoş membru ales
Comşia Ionel mare comerciant Sălişte membru ales
Corcea Avram preot Cuşteiu membru ales
Cormoş Alexandrescu Emil proprietar Mureş-Oşorheiu membru ales
Cornea Toma avocat Sighişoara membru ales
Cornean Petru avocat Oraviţa membru ales
Coroian Iuliu Şimleu membru ales
Cosma Aurel avocat Timişoara membru ales
Coste Vasile învăţător pensionar Cluj membru ales
Cristea Miron E. episcop Caransebeş membru al episcopatului
Cristea Nicolae Sita Buzăului membru ales
Crişan Aurel avocat Arad membru ales
Crişan George avocat Arad membru ales
Dan Pompiliu învăţător director Zărneşti membru ales
Dan Sever avocat Mociu membru ales
Dancăş Ion Irimie ţăran Răşinari membru cooptat
Dăianu Ilie protopop Cluj membru ales
Dârlea Pavel învăţător Boroşineu membru cooptat
Deleu Victor avocat Şimleu membru ales
Demian Vasile protopop Brad membru ales
Doboşi Ioan avocat Halmi membru ales
Dobrin George avocat Lugoj membru ales
Domide Octavian canonic Gherla membru ales
Doroş Ioan protopop Satu-Slatina membru ales
Dragomir Silviu profesor Sibiu membru ales
Dragoş Teofil avocat Baia Mare membru ales
Erdelyi Ioan avocat Budapesta membru ales
Filep George ţăran Sântău membru cooptat
Filipciuc Vasile cand. de advocat Petrova membru ales
Fluieraş Ioan caretaş Sibiu membru ales
Fodor Alexandru medic Alba Iulia membru ales
Frenţiu Valeriu episcop Lugoj membru al episcopatului
Furdui Remus avocat Abrud membru ales
Gândea Romul profesor Sibiu membru ales
Gheorghevici Lucian avocat Timişoara membru ales
Ghibu Onisifor referent şcolar consistorial Sibiu membru ales
Ghidiu Andreiu protopop Caransebeş membru ales
Goga Eugen publicist Sibiu membru ales
Goga Octavian publicist Sibiu membru ales
Goldiş Vasile secretar consistorial Arad membru ales
Gozda Aurel avocat Buteni membru ales
Grădinar George tâmplar Braşov membru ales
Grofşorean Iuliu învăţător Galşa membru ales
Gropşian Mihai avocat Oraviţa membru ales
Groza Petru avocat Deva membru ales
Haliţă Alexandru avocat Năsăud membru ales
Harşia Ioan avocat Reghin membru ales
Haţieganu Emil judecător Cluj membru ales
Herţa Ioan Stan ţăran Sângătin membru cooptat
Holom Ilarie avocat Dumbrăveni-Sibiu membru ales
Hossu Iuliu episcop Gherla membru al episcopatului
Hossu-Longhin Francisc avocat Deva membru ales
Iancu Cornel avocat Arad membru ales
Ilea Andreiu avocat Tinca membru ales
Imbroane Avram diacon Lugoj membru ales
Indre George ţăran Vezend membru cooptat
Iosif Ioan profesor Cohalm membru ales
Isac Emil publicist Cluj membru cooptat
Ivan Nicolae protopop, asesor consistorial Sibiu membru ales
Jumanca Iosif tipograf Sibiu membru ales
Jurca Salvator avocat Sighet membru ales
Lazăr Aurel avocat Oradea membru ales
Lăpădat Dumitru învăţător Sălişte membru cooptat
Lăpedatu Ioan director de bancă Sibiu membru ales
Lemenyi-Rozvan Eleonora profesor Sibiu membru ales
Leza Vasile ţăran Ticvaniul Mare membru cooptat
Linu Macedon învăţător Năsăud membru cooptat
Lipovan George învăţător Oraviţa membru cooptat
Lucaciu Constantin preot Dorolţ membru ales
Lupaş Ioan protopop Sălişte membru ales
Man Leo egumen Prislop membru ales
Maniu Cassiu avocat Şimleu membru ales
Maniu Iuliu avocat Blaj membru ales
Marchiş Romul vicar Carei membru al episcopatului
Marciac Ioan avocat Alba Iulia membru ales
Marcu Izidor canonic Blaj membru ales
Marşieu Iustin avocat Arad membru ales
Marta Alexandru jude de tablă Seghedin membru ales
Mateiu Ioan referent şcolar consistorial Sibiu membru ales
Mălaiu Tit avocat Biserica Albă membru ales
Mărcuş Mihaiu avocat Giula membru ales
Mezei Ioan avocat Dej membru ales
Mezei luliu director de fabrică Budapesta membru ales
Miclea George avocat Alibunar membru ales
Miclea Sever avocat Arad membru ales
Mihali Teodor avocat Dej membru ales
Mihu Ioan mare proprietar Vinerea membru ales
Mihuţ Ioan cojocar Budapesta membru ales
Mircea Victor avocat Ghilad membru ales
Missici Constantin avocat Lipova membru ales
Mişca Liviu avocat Dej membru ales
Mocioni Anton mare proprietar Bulci membru ales
Mocioni Ionel mare proprietar Căpâlnaş membru ales
Modroiu Ioan preot Vama Buzăului membru ales
Moga Teodor Sibiu membru cooptat
Moldovan Iuliu medic Sibiu membru cooptat
Moldovan Valer avocat Turda membru ales
Montani Ioan publicist Sibiu membru ales
Monţia Emil avocat Şiria membru ales
Morariu Alexandru avocat Caransebeş membru ales
Moţa Ioan paroh Orăştie membru ales
Muntean Eugen inginer Sibiu membru cooptat
Muntean Zaharie avocat Alba Iulia membru ales
Mureşan Teodor învăţător Blaja membru cooptat
Musca Petru medic Ciuc membru ales
Neagoe Ioanichie preot Petrovaselo membru ales
Nedelcu Ioan avocat Oraviţa membru ales
Negoiescu George preot Vama Buzăului membru ales
Nica Dimitrie ţăran Moroda membru cooptat
Nicolescu Alexandru canonic Blaj membru ales
Nilvan Aurel avocat Şomcuta Mare membru ales
Nistor Pompiliu medic Zărneşti membru cooptat
Niţescu Voicu avocat Braşov membru ales
Novac Aurel avocat Biserica Albă membru ales
Novac Traian tâmplar Lugoj membru ales
Oanea Laurenţiu avocat Năsăud membru ales
Oltean Ioan avocat Mureş-Luduş membru ales
Onişor Victor avocat Bistriţa membru ales
Oprean Nestor avocat Sânmiclăuşul Mare membru ales
Osvadă Vasile director de bancă Hunedoara membru ales
Pâclişanu Zenobie profesor Blaj membru ales
Pahone Vasile avocat Bistriţa membru ales
Pap Coriolan director de bancă Oradea membru ales
Pap Petru E. protopop Beiuş membru ales
Pap Victor protopop Holod membru ales
Pavel Constantin profesor Beiuş membru cooptat
Păcală Aurel locotenent-colonel Dealu Frumos membru ales
Păcurar David Alita Mare membru ales
Pătăcean George avocat Turda membru ales
Pătean Uroş econom Nădlac membru ales
Pintea Augustin avocat Crasna membru ales
Pop Alexandru învăţător Gherla membru cooptat
Pop Alexandru medic Bistriţa membru cooptat
Pop Andrei avocat Huedin membru ales
Pop Emil avocat Ocna Mureş membru ales
Pop Gheorghe publicist Sibiu membru ales
Pop Ioan avocat Alba Iulia membru ales
Pop Ioan protopop Morlaca membru ales
Pop Ionel avocat Blaj membru ales
Pop Iustin avocat Deva membru ales
Pop Laurenţiu avocat Abrud membru ales
Pop de Băseşti Gheorghe proprietar Băseşti membru ales
Pop de Băseşti Sever avocat Halmi membru ales
Popa Candid învăţător Sibiu membru cooptat
Popa Iacob vicar foraneu Făgăraş membru cooptat
Popescu George avocat Câmpeni membru ales
Popovici Dumitru învăţător Arad membru cooptat
Popescu Iosif avocat Reghin membru ales
Popovici Mihai proprietar Braşov membru ales
Popovici Ştefan învăţător Braşov membru cooptat
Popoviciu George avocat Chişinău membru ales
Popoviciu Petru proprietar Braşov membru ales
Popp Ioan I. episcop Arad membru al episcopatului
Poruţ Petru Sibiu membru cooptat
Poruţiu Valentin avocat Cluj membru ales
Pralea Ariton avocat Şercaia membru ales
Precup Gavril profesor Blaj membru ales
Radu Demetriu episcop Oradea membru al episcopatului
Raicu Sava director de bancă Arad membru ales
Recean Iosif croitor Sibiu membru ales
Repede George judecător Rupea membru ales
Roman Valer Sibiu membru cooptat
Roşea Pavel profesor Sibiu membru ales
Roşu Ioan preot Ghilad membru ales
Rozvan Ştefan avocat Ilia membru ales
Sabo Dănilă avocat Blaj membru ales
Saftu Vasile protopop Braşov membru ales
Soricu Ioan U. publicist Sibiu membru cooptat
Stanciu Victor profesor Arad membru ales
Steer Coriolan avocat Tăşnad membru ales
Stoica Aurel inginer Alba Iulia membru cooptat
Stoica Vasile profesor Sibiu membru ales
Suciu Ioan avocat Ineu membru ales
Suciu Vasile prep-vicar-arhiepiscop Blaj membru al episcopatului
Suciu Vasile învăţător Archita membru ales
Surdu Bazil căldărar Sibiu membru ales
Şchiopul Ioan Iosif publicist Sibiu membru ales
Şerban Nicolae avocat Făgăraş membru ales
Şuteu Traian învăţător Morlaca membru cooptat
Taflan Romul ţăran Beclean membru cooptat
Tăslăuanu Octavian publicist Sibiu membru ales
Tătar Augustin protopop Ditrău membru ales
Teculescu Ioan protopop Alba Iulia membru ales
Tordăşianu Victor esactor arhidiacon Sibiu membru ales
Tripon Gavril avocat Bistriţa membru ales
Trufaş Traian preot Zalău membru ales
Ungureanu Emanoil avocat Timişoara membru ales
Vaida-Voevod Alexandru proprietar Olpret membru ales
Vasilescu Mihai ţăran Lipova membru cooptat
Vasu Octavian avocat Făgăraş membru ales
Vălean Aurel avocat Lugoj membru ales
Vătăşan loan preot Archita membru ales
Veliciu Romul avocat Arad membru ales
Vicaş Dănilă ţăran Tinca-Hususău membru cooptat
Vidrighin Stan inginer Timişoara membru cooptat
Vidu Ioan învăţător Lugoj membru cooptat
Vlad Aurel avocat Orăştie membru ales
Vuia Iuliu învăţător Caransebeş membru cooptat
Vulcu Ioan comerciant Orăştie membru cooptat
Zamora Achim miner Petroşani membru ales