Toma Dordea

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare
Toma Dordea
Toma Dordea.jpg
Toma Dordea (1991)
Naţionalitate român
Născut 10 ianuarie 1921, Bungard, judeţul Sibiu
Ocupaţie inginer, inventator
Sigla Academiei Romane.png
Membru titular
al Academiei Române
Ales 1993

Toma Dordea (1 ianuarie 1921, Bungard, judeţul Sibiu), inginer, specialist în domeniul maşinilor electrice, inventator, membru titular al Academiei Române.

Bibliografie

Şi-a făcut studiile gimnaziale în comuna natală, iar cele liceale la „Liceul Gh. Lazăr” din Sibiu. După absolvirea strălucită a liceului devine student al Politehnicii din Timişoara, Facultatea de Electromecanică, pe care o urmează în anii grei ai războiului şi o absolvă în 1945 cu menţiunea Magna cum Laude. Remarcat încă din anii studenţiei, este reţinut în învăţământ, mai întâi ca asistent la catedrele de Maşini electrice şi Electrotehnică, iar în 1948 conferenţiar suplinitor la disciplina de Electrocăldura. În acest an a funcţionat şi ca profesor de Electricitate la Şcoala Medie de Energie Electrica din Timişoara. În octombrie 1949 devine conferenţiar la disciplina de Mutatoare şi maşini electrice speciale, în 1951 şi la disciplina Exploatarea maşinilor si reţelelor electrice, susţinută la Facultatea de Mecanică. Din 1963 este profesor titular la disciplina de Maşini electrice, pe care o va profesa, îmbogăţi şi ilustra, pricepere si talent, până astăzi (din 1993 ca profesor consultant).

Simpla enumerare a disciplinelor parcurse în anii de început (la care se vor adăuga ulterior: Măsurări electrice, Centrale electrice, Calculul, proiectarea şi construcţia maşinilor electrice, Testarea şi modelarea maşinilor), însuşite şi sistematizate în maniera critică proprie, atât de caracteristică pentru întreaga activitate profesional-ştiinţifică şi inginerească desfăşurată de-a lungul a peste şase decenii, explică largul şi totodată adâncul orizont de cuprindere al preocupărilor viitoare.

Preocupările ştiinţifice ale profesorului Toma Dordea se extind de la contribuţii teoretice şi fundamentale (în domeniile: Matematică, Teoria circuitelor electrice şi magnetice în regimuri permanente şi tranzitorii, Teoria generalizată a maşinilor electrice, Modelarea şi optimizarea maşinilor electrice), la aspecte specifice funcţionării diferitelor tipuri particulare de maşini şi aparate electrice.

Este autorul multor invenţii şi studii ştiinţifice. A studiat, teoretic şi practic, reglajul fin al tensiunii transformatoarelor electrice sub sarcină, utilizând metoda divizării fluxului magnetic fascicular. Soluţia propusă a fost brevetată ulterior şi a obţinut Medalia de argint la Saloanele Internaţionale de Invenţii de la Geneva şi Bruxelles. Cu excepţia lucrărilor publicate la începutul carierei, unde îl găsim ca singur semnatar, marea majoritate a realizărilor ulterioare au fost obţinute prin antrenarea sistematică şi colaborarea generoasă cu colegii mai tineri, doctoranzi sau studenţi.

A publicat 10 cărţi, peste 110 lucrări ştiinţifice în reviste şi volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale, a coordonat aproximativ 40 de contracte de cercetare cu mediul industrial, a obţinut 5 brevete de invenţie. Competenţa profesională excepţională a domnului academician Toma Dordea a fost solicitată şi valorificată şi în numeroase comisii guvernamentale de specialitate, atât pentru recepţia unor obiective industriale şi hidrocentrale noi, cât şi pentru expertizarea, respectiv remedierea unor deranjamente apărute în funcţionarea agregatelor energetice de mare putere.

Încununarea firească a acestei pilduitoare activităţi de o viaţă în slujba învăţământului, a ştiinţei şi progresului, a fost consacrarea academică, devenind membru corespondent al Academiei Române în anul 1991 şi membru titular în anul 1993. A fost preşedintele Filialei Timişoara a Academiei Române până în anul 2003. De asemenea, a fost ales, încă de la înfiinţare, preşedintele Secţiei de Electrotehnică şi Energetică a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România.

Bibliografie